VÉ THAM QUAN

GIÁ VÉ: 30.000đ/người
 
CÁC ĐỐI TƯỢNG GIẢM 50%:
 
- HỌC SINH, SINH VIÊN (có thẻ học sinh, sinh viên).
- NGƯỜI KHUYẾT TẬT NẶNG.
- NGƯỜI CAO TUỔI (là công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên).
- NGƯỜI THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI.
 
CÁC ĐỐI TƯỢNG MIỄN PHÍ:
 
- TRẺ EM DƯỚI 15 TUỔI.
- NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG.
- NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG.
- THÀNH VIÊN CÁC HỘI: Cựu chiến binh, Ban Liên lạc Kháng chiến, Ban Liên lạc các Nhà tù trong cả nước.
VÉ THAM QUAN
ĐỊA CHỈ
QUY ĐỊNH
ĐĂNG KÝ